Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy!

Jest nam niezmiernie miło poinformować (już oficjalnym kanałem) o tym, iż wszystkie czynności mające na celu wyłonienie nowego miejsca na siedzibę klubu dobiegły końca. Jest nim lokal położony na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej 22. Od 1 lutego 2022 roku jesteśmy prawowitym najemcą tego lokalu, a wynajmującym jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Trwają jeszcze procedury zmiany adresu siedziby w rejestrze KRS.

Obecna umowa najmu na pomieszczenie przy ulicy 1 Maja 19 została nam niedawno wypowiedziana. W związku z tym do końca czerwca mamy czas na wyprowadzkę. Do tego czasu w nowej siedzibie musi powstać magazyn broni. Chcąc zachować zniżki z tytułu najmu – jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia gruntownego remontu w nowej siedzibie (jeszcze w tym roku).

Nie chcemy jednak wypełniać tylko planu “minimum” do jakiego jesteśmy prawnie zobowiązani. Chcemy aby nowa siedziba, którą po raz pierwszy w historii klubu będziemy mogli nazywać wyłącznie naszą (a nie miejscem działania innej firmy czy szkoły), mogła nam jak najszybciej posłużyć jako miejsce do organizowania zebrań, kursów i szkoleń. Mówiąc w skrócie – aby zaczęła zarabiać na siebie.

Dotychczasowe działania zarządu były skupione na ustabilizowaniu kondycji finansowej klubu, usprawnieniu procesów (rekrutacji, szkoleń, płatności, zapisu na treningi czy wydawania i przedłużania licencji) oraz zaspokojeniu bieżących potrzeb klubu (sprawna broń i sprzęt strzelecki).

Odbyło się to bez podnoszenia składki członkowskiej, która od niepamiętnych lat  pozostaje niezmiennie w kwocie 250 zł. Jak zapewne się orientujecie, obecna sytuacja na rynku remontowo / budowlanym nie sprzyja prowadzeniu inwestycji. Materiały i usługi budowlane mocno podrożały. Nasz obecny stan konta (kwota na dzień 12.02.2022r. – 86 460 zł) nie pozwoliłby nam zrealizować powyższych planów już w tym roku, dlatego prosimy Was o pomoc w zrealizowaniu tego celu. 

Podczas  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbyło się w dniu 11.02.2022, obecni na zebraniu członkowie KS Skaut uchwalili zaproponowaną przez zarząd uchwałę, która nakłada na każdego obecnego członka klubu dodatkową składkę w wysokości 300 zł płatną do dnia 30.03.2022. Uznaliśmy ten sposób finansowania jako najbezpieczniejszy z perspektywy utrzymania stabilności finansowej stowarzyszenia. Jednocześnie, zachęcamy do wpłacania kwoty większej jeśli tylko ktoś może sobie na to pozwolić, kilka osób zadeklarowało już wpłatę wielokrotności tej kwoty. Stoimy przed historyczną chwilą, każdy z nas, członek Stowarzyszenia Klub Strzelecki SKAUT, może przyczynić się do budowy nowej siedziby klubu, która będzie naszą wizytówką na długie lata. Zachęcamy również tych z Was, którzy prowadzą usługi remontowo – budowlane do kontaktu (zapłacimy za usługi po cenach rynkowych).

W imieniu zarządu

Skarbnik

Janusz Misiek

Płatność proszę dokonać przelewem na konto klubowe:

49 1050 1070 1000 0090 3184 0144

KLUB STRZELECKI SKAUT W BIELSKU-BIAŁEJ

Kwota: 300 zł

Tytułem: Składka Siedziba – Imię Nazwisko