Zgodnie z zapisami Statutu KS Skaut w Bielsku-Białej, członkowie mają zarówno prawa jak i obowiązki. Do tych najbardziej lubianych 😉 obowiązków należy opłacanie rocznej składki członkowskiej, która wynosi 250 PLN.
Dla osób uczących się poniżej 22 roku życia obowiązuje 50% zniżki na składkę członkowską.

Składkę należy zapłacić w terminie do 31 marca danego roku, przelewem na konto bankowe Klubu, prowadzone w banku ING
nr konta: 49 1050 1070 1000 0090 3184 0144 (ING)
nr konta: 84 2030 0045 1110 0000 0401 8370 (BGŻBNP)odbiorca:
KS Skaut w Bielsku-Białej
ul. 1-go Maja 19
43-300 Bielsko-Biała

W tytule proszę wpisać:
Składka Członkowska 2019, Imię i Nazwisko

Opłata przy przedłużeniu licencji PZSS

Jednocześnie prosimy wszystkich ubiegających się o przedłużenie ważności licencji o dokonanie wpłaty 25 zł na obowiązkowe ubezpieczenie (zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25.06.2010), opłaty zgodnej z tabelą PZSS (50 zł) oraz opłaty zgodnej z tabelą OZSS (20 zł) – razem należy wpłacić 95 zł na konto KS Skaut z dopiskiem:
Licencja Zawodnicza PZSS Imię Nazwisko 2019 rok

Dziękujemy, Wasi koledzy z Zarządu