Klub Strzelecki Skaut zaprasza kandydatów na nowych członków na szkolenie teoretyczne z zasad bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim, które odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej hotelu Qubus w Bielsku-Białej (CH Sfera).

Uwaga: Uczestnictwo w szkoleniu jest obowiązkowe dla nowo wstępujących członków. Osoby nieobecne nie będą mogły brać udziału w kolejnych szkoleniach.

Koszt udziału w szkoleniu to 100,00 zł.

Zakres szkolenia:

Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie
Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią
Zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy
Komendy stosowane w strzelectwie sportowym
Komendy stosowane w strzelectwie dynamicznym
Wybrane zasady strzelectwa sportowego wg ISSF
Wybrane zasady strzelectwa dynamicznego wg IPSC
Tabela konkurencji ISSF
Budowa broni i amunicji
Kaliber broni
Korzystanie z przyrządów celowniczych

Prosimy o punktualne przybycie.