Zapraszamy na ostatnią w tym roku rundę klubowych zawodów z Obserwatorem OZSS w Jawiszowicach. W niedzielę – 18 października 2020 – na strzelnicy w Jawiszowicach przystąpimy po raz kolejny w tym roku do rywalizacji sportowej.

WYNIKI:

Organizatorem zawodów jest: Klub Strzelecki SKAUT

Zawody składają się z następujących konkurencji:

1. Konkurencja pistolet dynamiczny IPSC 3 tory, 50 strzałów,
2. Konkurencja karabin centralnego zapłonu 30, 3 postawy, wg przepisów ISSF (5 strzałów próbnych + 30 ocenianych),
3. Konkurencja Double trap – wg przepisów ISSF, 20 strzałów rzutków,
oraz konkurencje dodatkowe, które zostana rozegrane w drugiej kolejności, po zakończeniu konkurencji głównych,
4. Konkurencja Parcour 25, (tylko z własna bronią) wg regulaminu organizatora, 25 rzutków,
5. Konkurencja Shoot-off (Standard Manual), wg regulaminu organizatora.

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna dla każdej konkurencji zgodnie z poszczególnymi przepisami. Dla konkurencji pistolet dynamiczny prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa (tylko w klasie sprzętowej „Production”).

Rejestracja na konkurencję Shoot-OFF w trakcie zawodów, koszt: 10 zł dla osób z własną bronią i amunicją – jednorazowo. Dla osób korzystających z broni klubowej – 10 zł za każdą rundę (po 10 naboi).

Serdecznie Zapraszamy!!!

Rejestracja na zawody następuje po wypełnieniu formularza oraz opłaceniu zawodów ! Na strzelnicy w dniu zawodów nie będzie możliwości zakupienia biletów.

Rejestracja na konkurencję Shoot-OFF w trakcie zawodów, koszt: 10 zł dla osób z własną bronią i amunicją – jednorazowo. Dla osób korzystających z broni klubowej – 10 zł za każdą rundę (po 10 naboi).

Osoby chcące pomóc w organizacji zawodów proszone są o kontakt z Dyrektorem Zawodów: Mateusz Sołtysek (msoltysek@ksskaut.pl , +48 792 792 721), po akceptacji osoby zainteresowane mogą zarejestrować się używając poniższego formularza.

Ważne dokumenty:

Aktualne opisy torów:

Harmonogram zawodów:
8:30 : Prematch
9:00-10:00 : Rejestracja zawodników na Strzelnicy
10:00 : Otwarcie zawodów
15:00 : Ogłoszenie wyników, Konkurencje Shoot-OFF i Parcour

Do uczestnictwa w zawodach zostaną dopuszczone osoby posiadające aktualną licencję zawodniczą, które wypełnią formularz rejestracyjny.

Przypominamy, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną na strzelnicy obowiązują stosowne przepisy nakazujące zakrywanie nosa i ust oraz używanie rękawiczek (w przypadku korzystania z broni klubowej lub użyczaniu własnej broni innym uczestnikom).

Zamknięcie rejestracji w piątek 16.10.2020 r. o godz. 22:00