Jak przedłużyć licencję zawodniczą ?

Poniżej w czterech krokach opisujemy proces przedłużania licencji zawodniczej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

1. Aktywacja konta na portalu PZSS https://portal.pzss.org.pl/
Jeżeli nigdy tam nie byłeś, albo nie działa Twój login i hasło – napisz prośbę o przesłanie danych dostępowych do portalu PZSS na email: djurczyk@ksskaut.pl
W prośbie powinieneś zamieścić swoje imię i nazwisko oraz adres email, z którym konto na portalu powinno być powiązane.
Dawid sprawdzi czy ma Twoje dane (zajmie mu to mniej czasu, jeżeli wypełniłeś ankietę na naszej stronie. A następnie ustawi na Twoim koncie następujące dane dostępowe:
login: Twój email
hasło: Twój PESEL
Po zakończeniu tej operacji Dawid prześle informację, że możesz się po raz pierwszy zalogować.
Przy pierwszym zalogowaniu na portal PZSS musisz ustawić nowe hasło oraz uzupełnić dane osobowe.

2. Złożenie wniosku elektronicznego o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS.
Zaloguj się na swoje konto w portalu PZSS i wykonaj następujące kroki
a. menu po lewej stronie: Licencje i Patenty
b. wiersz Licencja Zawodnicza: kliknij link „Przedłuż Licencję na 2019 rok”
c. w kolejnym oknie: kliknij w pkt. „4. przedłuż licencję na rok 2019 [ P K S ]”
d. w kolejnym oknie: zaznacz w jakich konkurencjach przedłużasz licencję oraz kliknij przycisk „złóż wniosek”.
Od tej chwili możesz zaglądać jaki jest status rozpatrzenia Waszego wniosku – lewe menu: Wnioski.

3. Dokonanie opłaty za przedłużenie licencji zawodniczej.
Opłatę w wysokości 95 złotych należy wnieść za pomocą przelewu bankowego z opisem:
Licencja zawodnicza 2019, Imię i Nazwisko czyli  np.:
Licencja zawodnicza 2019, Jan Kowalski

Bank: BGŻ BNP
nr konta: 84 2030 0045 1110 0000 0401 8370

Odbiorca:
KS Skaut w Bielsku-Białej
ul. 1-go Maja 19
43-300 Bielsko-Biała

W skład opłaty wchodzą:
25 zł na obowiązkowe ubezpieczenie, zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25.06.2010,
50 zł opłata za wydanie licencji zawodniczej – zgodna z tabelą PZSS,
20 zł opłata za przedłużenie ważności licencji zawodniczej, zgodna z tabelą OZSS.

4. Dostarczenie do biura klubu papierowego wniosku o przedłużenie licencji
Wniosek należy wypełnić czytelnie. Tabela powinna zawierać 4 starty w zawodach w głównej konkurencji (np. pistolet) i po 2 starty w konkurencjach dodatkowych (np. 2x karabin i 2x strzelba). Do wniosku należy dołączyć kopię komunikatów z deklarowanych startów w zawodach, pomocne będzie zaznaczenie na załączonych komunikatach pozycji, w której jest wpisany osiągnięty przez Ciebie rezultat.
Jeżeli deklarujesz starty z zawodów z Obserwatorem zorganizowanych przez klub KS Skaut – nie musisz załączać do wniosku kopii tych komunikatów.
Podpisany wniosek należy złożyć w biurze Klubu (Bielsko-Biała, 1 Maja 19 – strzelnica Gun-Club) lub u kolegi Skarbnika (Bielsko-Biała, ul. Karpacka 36 – firma Duplex). Można też wniosek wysłać pocztą na adres Klubu.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony w następujący sposób:
– zweryfikujemy zadeklarowane starty w zawodach,
– zweryfikujemy Twój numer licencji zawodniczej,
– zweryfikujemy, czy wpłaciłeś opłatę za przedłużenie licencji,
– zweryfikujemy, czy nie zalegasz z zapłatą składek członkowskich w klubie KS Skaut.

Jeżeli weryfikacja zakończy się wynikiem pozytywnym – zatwierdzimy Twój wniosek i opłacimy go w Twoim imieniu.

Wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej można składać przez cały rok. Proszę jednak pamiętać, że im szybciej to zrobisz tym szybciej zatwierdzimy Twój wniosek i w konsekwencji szybciej otrzymasz licencję do ręki. Zarząd prosi o złożenie wniosków najpóźniej do 31 stycznia 2019r.

Licencja klubowa a Twoja licencja zawodnicza:
Weryfikację i zatwierdzanie wniosków klub rozpocznie po otrzymaniu z PZSS nowego numeru licencji klubowej. Na chwilę obecną taki numer nie został jeszcze przez PZSS nadany i nie wiemy dokładnie kiedy go otrzymamy. Proces weryfikacji licencji klubowej w PZSS jest obecnie „w fazie rozpatrywania”. Czysto orientacyjny termin to luty 2019. Niestety, ale poprzedni Zarząd złożył wniosek dopiero 17.12.2018r., a wpłynął on do PZSS 31.12.2018r.
Stąd taki późny planowany termin przyznania przedłużenia licencji klubowej na 2019 rok. W konsekwencji również późniejszy termin rozpatrzenia Twojego wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej.
Zarząd dokłada wszelkich starań, aby ten proces przyspieszyć.