Jak przedłużyć licencję zawodniczą ?

Poniżej w czterech krokach opisujemy proces przedłużania licencji zawodniczej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

1. Złożenie wniosku elektronicznego o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS.
Zaloguj się na swoje konto w portalu PZSS i wykonaj następujące kroki
a. menu po lewej stronie: Licencje i Patenty
b. wiersz Licencja Zawodnicza: kliknij link „Przedłuż Licencję na 2024 rok” (lub w przypadku pierwszej licencji „złóż wniosek o wydanie licencji).
c. w kolejnym oknie: kliknij w pkt. „4. przedłuż licencję na rok 2024 [ P K S ]”
d. w kolejnym oknie: zaznacz w jakich konkurencjach przedłużasz licencję oraz kliknij przycisk „złóż wniosek”.
Od tej chwili możesz zaglądać jaki jest status rozpatrzenia Waszego wniosku – lewe menu: Wnioski.

2. Dokonanie opłaty za przedłużenie licencji zawodniczej.
Opłatę w wysokości 100 zł (lub w przypadku osób do 20 roku życia = 40 złotych) należy wnieść za pomocą przelewu bankowego z opisem:
Opłata licencyjna 2024. Imię Nazwisko np.:
Opłata licencyjna 2024. Jan Kowalski

Bank ING
nr konta: 49 1050 1070 1000 0090 3184 0144
Odbiorca:
KS Skaut w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 22
43-300 Bielsko-Biała

W skład opłaty wchodzą:
30 zł na obowiązkowe ubezpieczenie, zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25.06.2010,
50 zł opłata za wydanie licencji zawodniczej – zgodna z tabelą PZSS, (do 20 roku życia 10 zł).
20 zł opłata za przedłużenie ważności licencji zawodniczej, zgodna z tabelą OZSS. (osoby o 20 roku życia są z tej opłaty zwolnione).

3. Dokonanie wpłaty składki członkowskiej za 2024 rok.
Składkę członkowską należy wnieść za pomocą przelewu bankowego z opisem:
Składka członkowska 2024. Imię Nazwisko np.:
Składka członkowska 2024. Jan Kowalski

Bank ING
nr konta: 49 1050 1070 1000 0090 3184 0144
Odbiorca:
KS Skaut w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 22
43-300 Bielsko-Biała

Wysokość składki członkowskiej wynosi:
– dla członków zwyczajnych: 350 zł
– dla osób uczących się poniżej 22 roku życia: 175 zł
– dla Pań: 175 zł
– członkowie honorowi są statutowo zwolnieni ze składki.

4. Udokumentowanie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, tj. dostarczenie do klubu prawidłowo wypełnionego wniosku o przedłużenie licencji.
Wniosek nie jest wymagany, jeżeli wszystkie zgłaszane starty w zawodach zostały dokonane na zawodach organizowanych przez KS Skaut (możesz to sprawdzić na tej stronie internetowej), oraz przy wnioskowaniu o pierwszą licencję zawodniczą.
Komunikaty z zawodów organizowanych przez klub znajdziesz tutaj!
W innym przypadku wniosek należy wypełnić czytelnie. Tabela powinna zawierać 4 starty w zawodach w głównej konkurencji (np. pistolet) i po 2 starty w konkurencjach dodatkowych (np. 2x karabin i 2x strzelba). Do wniosku należy dołączyć kopię komunikatów z deklarowanych startów w zawodach, pomocne będzie zaznaczenie na załączonych komunikatach pozycji, w której jest wpisany osiągnięty przez Ciebie rezultat.
Jeżeli deklarujesz starty z zawodów z Obserwatorem zorganizowanych przez klub KS Skaut – nie musisz załączać do wniosku kopii tych komunikatów.
Podpisany wniosek należy złożyć w wybrany z poniższych sposobów:
– w formie skanów/ dokumentów .pdf – na email: licencje@ksskaut.pl,
– w formie papierowej na ręce Prezesa w każdy piątek, godz. 17:00 – 20:00 – podczas treningów na strzelnicy przy ul. Filarowej.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony w następujący sposób:
– zweryfikujemy zadeklarowane starty w zawodach,
– zweryfikujemy Twój numer licencji zawodniczej,
– zweryfikujemy, czy wpłaciłeś opłatę za przedłużenie lub wydanie licencji,
– zweryfikujemy, czy nie zalegasz z zapłatą składek członkowskich w klubie KS Skaut.

Jeżeli weryfikacja zakończy się wynikiem pozytywnym – zatwierdzimy Twój wniosek i opłacimy go w Twoim imieniu.

Wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej można składać przez cały rok. Proszę jednak pamiętać, że im szybciej to zrobisz tym szybciej zatwierdzimy Twój wniosek i w konsekwencji szybciej otrzymasz licencję do ręki.
Zarząd planuje zatwierdzanie wniosków licencyjnych w transzach:
– wnioski złożone do 9.12.2023 r.
– wnioski złożone do 16.12.2023 r.
– wnioski złożone od 30.12.2023 r.
– wnioski złożone do 13.01.2024 r.
– wnioski złożone do 31.01.2024 r.

Prosimy o opłacenie i złożenie wniosków najpóźniej do 31 stycznia 2024 r.

Licencja klubowa a Twoja licencja zawodnicza:
Posiadamy klubową licencję PZSS na rok 2024 o numerze LK-1166/2024.

Egzamin licencyjny 2024:
Dla zawodników, którzy z różnych przyczyn nie byli w stanie w minionym sezonie zaliczyć obowiązkowych startów do przedłużenia licencji – klub organizuje egzamin licencyjny w dn. 20.02.2024 roku (godz. 17:00), na strzelnicy w Bielsku-Białej (ul Filarowa 52). Koszt egzaminu to: 400 zł za pierwszą konkurencję + 200 zł za drugą konkurencję + 200 zł za trzecią konkurencję. Uczestnictwo w egzaminie należy zgłosić i opłacić przez ZBROJOWNIĘ.
Klub nie przewiduje organizacji drugiego terminu ww. egzaminu.