Jak przedłużyć licencję zawodniczą ?

Poniżej w czterech krokach opisujemy proces przedłużania licencji zawodniczej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

1. Aktywacja konta na portalu PZSS https://portal.pzss.org.pl/
Jeżeli nigdy tam nie byłeś, albo nie działa Twój login i hasło – napisz prośbę o przesłanie danych dostępowych do portalu PZSS na email: djurczyk@ksskaut.pl
W prośbie powinieneś zamieścić swoje imię i nazwisko oraz adres email, z którym konto na portalu powinno być powiązane.
Dawid sprawdzi czy ma Twoje dane (zajmie mu to mniej czasu, jeżeli wypełniłeś ankietę na naszej stronie. A następnie ustawi na Twoim koncie następujące dane dostępowe:
login: Twój email
hasło: Twój PESEL
Po zakończeniu tej operacji Dawid prześle informację, że możesz się po raz pierwszy zalogować.
Przy pierwszym zalogowaniu na portal PZSS musisz ustawić nowe hasło oraz uzupełnić dane osobowe.

2. Złożenie wniosku elektronicznego o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS.
Zaloguj się na swoje konto w portalu PZSS i wykonaj następujące kroki
a. menu po lewej stronie: Licencje i Patenty
b. wiersz Licencja Zawodnicza: kliknij link „Przedłuż Licencję na 2019 rok”
c. w kolejnym oknie: kliknij w pkt. „4. przedłuż licencję na rok 2019 [ P K S ]”
d. w kolejnym oknie: zaznacz w jakich konkurencjach przedłużasz licencję oraz kliknij przycisk „złóż wniosek”.
Od tej chwili możesz zaglądać jaki jest status rozpatrzenia Waszego wniosku – lewe menu: Wnioski.

3. Dokonanie opłaty za przedłużenie licencji zawodniczej.
Opłatę w wysokości 100 złotych należy wnieść za pomocą przelewu bankowego z opisem:
Za przedłużenie licencji PZSS na rok 2020. Imię Nazwisko np.:
Za przedłużenie licencji PZSS na rok 2020. Jan Kowalski

Bank: BGŻ BNP
nr konta:
84 2030 0045 1110 0000 0401 8370
Bank ING
nr konta: 49 1050 1070 1000 0090 3184 0144
Odbiorca:
KS Skaut w Bielsku-Białej
ul. 1-go Maja 19
43-300 Bielsko-Biała

W skład opłaty wchodzą:
30 zł na obowiązkowe ubezpieczenie, zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25.06.2010,
50 zł opłata za wydanie licencji zawodniczej – zgodna z tabelą PZSS,
20 zł opłata za przedłużenie ważności licencji zawodniczej, zgodna z tabelą OZSS.

4. Dostarczenie do biura klubu papierowego wniosku o przedłużenie licencji
Wniosek papierowy nie jest wymagany, jeżeli wszystkie zgłaszane starty w zawodach zostały dokonane na zawodach organizowanych przez KS Skaut.
Wniosek należy wypełnić czytelnie. Tabela powinna zawierać 4 starty w zawodach w głównej konkurencji (np. pistolet) i po 2 starty w konkurencjach dodatkowych (np. 2x karabin i 2x strzelba). Do wniosku należy dołączyć kopię komunikatów z deklarowanych startów w zawodach, pomocne będzie zaznaczenie na załączonych komunikatach pozycji, w której jest wpisany osiągnięty przez Ciebie rezultat.
Jeżeli deklarujesz starty z zawodów z Obserwatorem zorganizowanych przez klub KS Skaut – nie musisz załączać do wniosku kopii tych komunikatów.
Podpisany wniosek należy złożyć w biurze Klubu (Bielsko-Biała, 1 Maja 19 – strzelnica Gun-Club) lub u kolegi Skarbnika (Bielsko-Biała, ul. Karpacka 36 – firma Duplex). Można też wniosek wysłać pocztą na adres Klubu.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony w następujący sposób:
– zweryfikujemy zadeklarowane starty w zawodach,
– zweryfikujemy Twój numer licencji zawodniczej,
– zweryfikujemy, czy wpłaciłeś opłatę za przedłużenie licencji,
– zweryfikujemy, czy nie zalegasz z zapłatą składek członkowskich w klubie KS Skaut.

Jeżeli weryfikacja zakończy się wynikiem pozytywnym – zatwierdzimy Twój wniosek i opłacimy go w Twoim imieniu.

Wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej można składać przez cały rok. Proszę jednak pamiętać, że im szybciej to zrobisz tym szybciej zatwierdzimy Twój wniosek i w konsekwencji szybciej otrzymasz licencję do ręki. Zarząd prosi o złożenie wniosków najpóźniej do 31 stycznia 2020r.

Licencja klubowa a Twoja licencja zawodnicza:
Posiadamy klubową licencję PZSS na rok 2020 o numerze LK-1166/2019.