Struktura Organizacyjna KS SKAUT

Klub Strzelecki SKAUT w Bielsku – Białej działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz zgodnie ze statutem i regulaminami Klubu.


Stary Statut – z dn. 19 września 2019 r. (nieaktualny)

Władzami Klubu są:

 • Walne Zebranie Członków Klubu,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

Najwyższą Władzą KS SKAUT jest Walne Zebranie Członków Klubu. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co cztery lata przez Zarząd Klubu.
Władzą Klubu między Walnymi Zebraniami jest Zarząd Klubu.
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie do kontroli działalności Klubu. 

Aktualny skład Zarządu Klubu Strzeleckiego SKAUT w Bielsku – Białej

 • Mateusz Sołtysek – Prezes zarządu – msoltysek@ksskaut.pl – tel. 792 792 721
 • Piotr Dochniak – Wiceprezes zarządu – pdochniak@ksskaut.pl
 • Magdalena Rycka – Wiceprezes zarządu – mrycka@ksskaut.pl
 • Rafał Kordiak – Sekretarz – rkordiak@ksskaut.pl
 • Janusz Misiek – Skarbnik – jmisiek@ksskaut.pl – tel. 692 082 318
 • Tomasz Bułka – Członek zarządu – tbulka@ksskaut.pl
 • Maciej Bakota – Członek zarządu – mbakota@ksskaut.pl
 • Piotr Kłys – Członek zarządu
 • Rafał Moroń-Stawowy – Członek zarządu – rmoron-stawowy@ksskaut.pl