Zgodnie z zapisami Statutu KS Skaut w Bielsku-Białej, członkowie mają zarówno prawa jak i obowiązki. Do tych najbardziej lubianych 😉 obowiązków należy opłacanie rocznej składki członkowskiej, która wynosi 350 PLN.
Dla osób uczących się poniżej 22 roku życia obowiązuje 50% zniżki na składkę członkowską.
Panie również opłacają składkę obniżoną o 50%.

Składkę należy zapłacić w terminie do 31 stycznia danego roku, nie później jednak, niż w dniu złożenia wniosku o licencję zawodniczą.
Składkę opłaca się przelewem na konto bankowe Klubu, prowadzone w banku ING.
nr konta: 49 1050 1070 1000 0090 3184 0144 (ING)
odbiorca:
KS Skaut w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 22
43-300 Bielsko-Biała

W tytule proszę wpisać:
Składka członkowska <Rok kolejny>. Imię Nazwisko

Dziękujemy, Wasi koledzy z Zarządu