Klub Strzelecki SKAUT zaprasza osoby posiadające ważną licencję PZSS do uczestnictwa w EGZAMINIE KOMPETENCYJNYM IPSC 2023.

Więcej informacji czym jest IPSC, zasadach egzaminowania znajdziecie na stronie Regionu.

Termin egzaminu: 26.08.2023, 8:00 – Strzelnica w Jawiszowicach (lokalizacja strzelnicy)

Harmonogram egzaminu:
8:00 – 9:00 – Rejestracja uczestników, budowa torów, omówienie zasad egzaminu.
9:00 – 11:30 – Seminarium pod chmurką ewentualnie namiotem na którym omówimy przepisy IPSC.

11:30 – Egzamin teoretyczny
W samo południe 🙂 – Egzamin praktyczny (wyłącznie dla osób, które zdały część teoretyczną).

Egzaminatorzy:
Mateusz Sołtysek, Wojciech Kocoń, Magdalena Rycka.

DVC

Ile to kosztuje?
Udział w egzaminie to koszt 50,00 zł (bez kosztów amunicji klubowej, tę rozliczymy po szkoleniu wg. faktycznego zużycia). Osobom bez własnych pasów, kabur, ładownic, broni i amunicji zapewnimy sprzęt klubowy.
Co jest potrzebne?

Na cześć teoretyczną przyda się coś do siedzenia. Podkładka i coś do pisania.
Oczywiście pistolet. Do pistoletu potrzebujesz min. 2 magazynki i ok. 50 kulek. Na pistolet i magazynki potrzebujesz kaburę i ładownice (zapewniamy sprzęt klubowy). Aby przystąpić do EGZAMINU KOMPETENCYJNEGO IPSC musisz posiadać aktualna licencję strzelecką PZSS. 

Na cześć teoretyczną przyda się coś do siedzenia. Podkładka i coś do pisania.

Jak wygląda taki egzamin?
Spotykamy się na strzelnicy o godz. 8:00. Budujemy tory egzaminacyjne, omawiamy zasady bezpieczeństwa i zasady egzaminu. Na koniec napiszemy krótki test teoretyczny zawierający 20 pytań z zagadnień omówionych na seminarium.

Po egzaminie teoretycznym przeniesiemy się na oś strzelecką, gdzie każdy egzaminowany będzie miał do rozwiązania trzy zadania strzeleckie. Po zakończeniu egzaminu praktycznego otrzymacie zaświadczenia zdania egzaminu oraz ukończenia seminarium IPSC.

Obecność na seminarium poprzedzającym egzamin nie jest obowiązkowa, choć zalecana.

Obowiązkowa rejestracja.