Klub Strzelecki SKAUT zaprasza osoby posiadające ważną licencję PZSS do uczestnictwa w EGZAMINIE KOMPETENCYJNYM IPSC 2024.

Więcej informacji czym jest IPSC, zasadach egzaminowania znajdziecie na stronie Regionu.

Termin egzaminu (teoria i praktyka): 25.03.2024, 18:00 – Strzelnica w Strzelam bo Lubię w Czechowicach Dziedzicach

Do części praktycznej egzaminu zostanę dopuszczone wyłącznie osoby, które zdadzą część teoretyczną.

Egzaminatorzy:
Mateusz Sołtysek, Wojciech Kocoń, Magdalena Rycka.

DVC

Ile to kosztuje?
Udział w egzaminie to koszt 50,00 zł (bez kosztów amunicji klubowej, tę rozliczymy po szkoleniu wg. faktycznego zużycia). Osobom bez własnych pasów, kabur, ładownic, broni i amunicji zapewnimy sprzęt klubowy.
Co jest potrzebne?
Na cześć teoretyczną egzaminu przyda się coś do siedzenia. Podkładka i coś do pisania.
Oczywiście pistolet. Do pistoletu potrzebujesz min. 2 magazynki i ok. 50 kulek. Na pistolet i magazynki potrzebujesz kaburę i ładownice (zapewniamy sprzęt klubowy). Aby przystąpić do EGZAMINU KOMPETENCYJNEGO IPSC musisz posiadać aktualna licencję strzelecką PZSS. 

Jak wygląda taki egzamin?
Spotykamy się na strzelnicy o godz. 18:00. Budujemy tory egzaminacyjne, omawiamy zasady bezpieczeństwa i zasady egzaminu. Osoby, które nie uczestniczyły w seminarium (21.03.2024) napiszą krótki test teoretyczny zawierający 20 pytań. Po egzaminie teoretycznym przeniesiemy się na oś strzelecką, gdzie każdy egzaminowany będzie miał do rozwiązania trzy zadania strzeleckie. Po zakończeniu egzaminu praktycznego otrzymacie zaświadczenia zdania egzaminu oraz ukończenia seminarium IPSC.

Seminarium teoretyczne:
W dniu 21.03.2024 o godz. 18:00 w siedzibie naszego klubu w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 22, organizujemy seminarium teoretyczne, obecność na nim nie jest obowiązkowa, choć zalecana. Po seminarium będzie możliwość zaliczenia części teoretycznej egzaminu kompetencyjnego.

Rejestracja na egzamin oraz seminarium: