Klub Strzelecki SKAUT zaprasza osoby posiadające ważną licencję PZSS do uczestnictwa w EGZAMINIE KOMPETENCYJNYM IPSC 2022.

Więcej informacji czym jest IPSC, zasadach egzaminowania znajdziecie na stronie Regionu.

Termin egzaminu: 10.07.2022, 9:00 – Strzelnica w Jawiszowicach (lokalizacja strzelnicy)

Harmonogram egzaminu:
8:00 – 9:00 – Rejestracja uczestników, budowa torów, omówienie zasad egzaminu.
9:00 – Egzamin teoretyczny
9:30 – Egzamin praktyczny (wyłącznie dla osób, które zdały część teoretyczną)

Egzaminatorzy:
Paweł Danieluk, Wojciech Kocoń, Łukasz Matuszczak, Mateusz Sołtysek.

Ile to kosztuje?
Udział w egzaminie to koszt 100,00 zł (bez kosztów amunicji klubowej, tę rozliczymy po szkoleniu wg. faktycznego zużycia). Osobom bez własnych pasów, kabur, ładownic, broni i amunicji zapewnimy sprzęt klubowy.
Uwaga: w sobotę, 9 lipca o godz. 18:00 odbędzie się seminarium z przepisów IPSC. Seminarium odbędzie się w nowej siedzibie klubu (Bielsko-Biała, ul. Piastowska 22) i nie jest obowiązkowe. Koszt udziału w seminarium wynosi 50 zł. Z dodatkowej opłaty za seminarium są zwolnieni uczestnicy kursu IPSC organizowanego przez klub w dniach 19 i 26 czerwca.

Co jest potrzebne?
Oczywiście pistolet. Do pistoletu potrzebujesz min. 2 magazynki i ok. 100 kulek. Na pistolet i magazynki potrzebujesz kaburę i ładownice (zapewniamy sprzęt klubowy). Aby przystąpić do EGZAMINU KOMPETENCYJNEGO IPSC musisz posiadać aktualna licencję strzelecką PZSS. 

Jak wygląda taki egzamin?
Spotykamy się na strzelnicy o godz. 8:00. Budujemy tory egzaminacyjne, omawiamy zasady bezpieczeństwa i zasady egzaminu. Na koniec napiszemy krótki test teoretyczny zawierający 20 pytań z zagadnień omówionych na seminarium.

Po egzaminie teoretycznym przeniesiemy się na oś strzelecką, gdzie każdy egzaminowany będzie miał do rozwiązania trzy zadania strzeleckie. Po zakończeniu egzaminu praktycznego otrzymacie zaświadczenia zdania egzaminu oraz ukończenia seminarium IPSC.

Obecność na seminarium poprzedzającym egzamin nie jest obowiązkowa, choć zalecana.

Obowiązkowa rejestracja.