W dniu 23 lipca 2023 roku, na strzelnicy w Jawiszowicach odbędzie się szkolenie HOME DEFENDER, które zostanie przeprowadzone przez dr Jarosława Hebdę. Informacje o instruktorze możecie znaleźć tu.

Szkolenie będzie się składało z części teoretycznej oraz praktycznej. Do części praktycznej należy przygotować własną broń i amunicję (min.100 szt.) oraz wyposażenie ( kabura – typ do noszenia broni, pas, ładownice itp.).
Rozpoczęcie szkolenia o godz. 10:00 – zakończenie ok. godz. 16:00.

Koszt szkolenia – dla klubowiczów KS Skaut wynosi 490,00 zł. Dla chętnych spoza klubu – proszę o kontakt mejlowy: zbrojownia@ksskaut.pl.
Klub nie udostępnia broni klubowej podczas tego eventu. Szkolenie z racji tematyki jest skierowane dla strzelców posiadających własna broń i pełną świadomość związaną z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Obrona domu to skomplikowane zagadnienie wymagające przygotowania taktycznego oraz opracowania odpowiednich procedur, które mogą zostać wdrożone w razie zagrożenia.
Nauczymy Cię jak skutecznie obronić siebie oraz osoby na których Ci zależy nie narażając ich przy tym na utratę zdrowia lub życia.

Program szkolenia obejmuje niezbędne informacje z zakresu prawa, taktyki oraz techniki w kontekście użycia broni w obronie domu i rodziny.

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej wraz z ćwiczeniami „na sucho” z rozładowaną bronią oraz praktycznej na strzelnicy.

Ramowy program i zawartość merytoryczna:
1. Charakter i cechy zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia we własnym domu
2. Aspekty prawne działania w obliczu naruszenia miru domowego, włamania, próby rabunku, próby porwania członka rodziny z domu
3. Bezpieczeństwo osobiste członków rodziny podczas odpierania ataku w obszarze domu
4. Taktyka walki w pomieszczeniach
5. Techniki walki w pomieszczeniach
6. Znajomość własnego domu jako element przewagi taktycznej
7. Współdziałanie z policją i grupą interwencyjną ochrony
8. Postępowanie po odparciu ataku

Obowiązkowa rejestracja. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników.