Tradycyjnie już – jak co roku we Wrześniu – zapraszamy na klubowe zawodów z Obserwatorem Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W niedzielę – 26 września 2021 – na strzelnicy w Jawiszowicach przystąpimy po raz kolejny w tym roku do rywalizacji sportowej.


Chcemy, aby były to zawody szczególne – pragniemy wspomnieć i uhonorować po raz drugi jednego z założycieli klubu – wieloletniego Prezesa naszego stowarzyszenia – Waldemara Jagiełłę.

III Memoriał im. Waldemara Jagiełły składający się z następujących konkurencji:

1. Pistolet wg przepisów IPSC – 18 strzałów – Wyniki
2. Karabin wg przepisów IPSC – 18 strzałów – Wyniki
3. Strzelba wg przepisów IPSC – 18 strzałów – Wyniki

Double Trap

Klasyfikacja będzie prowadzona dla każdej konkurencji osobno. Ponadto w ramach memoriału będzie prowadzona klasyfikacja łączona z trzech ww. konkurencji mająca na celu wyłonić najbardziej wszechstronnego zawodnika.

Tory IPSC zostały zaprojektowane przez Pawła Danieluka. Pobierz PDF


Dodatkowe konkurencje rozgrywane podczas zawodów:
4. Double Trap, 20 rzutków.
5. Shoot-OFF Pistolet wg przepisów IPSC, 8 celów metalowych, konkurencja rozgrywana na zakończenie zawodów, ok. godz. 15:00,

Rejestracja na konkurencję Shoot-OFF w trakcie zawodów, koszt: 5 zł dla osób z własną bronią i amunicją, dla osób korzystających z broni klubowej – 10 zł za każdą rundę.

Na zakończenie zawodów została zaplanowana loteria z atrakcyjnymi nagrodami o łącznej wartości ponad 2 tys. zł. W loterii biorą udział wszyscy uczestnicy zawodów. W losowaniu biorą udział tylko obecni na strzelnicy w momencie losowania.

Serdecznie Zapraszamy!!!

Rejestracja na zawody następuje po wypełnieniu formularza oraz opłaceniu zawodów ! Na strzelnicy w dniu zawodów nie będzie możliwości zakupienia biletów.

Osoby chcące pomóc w organizacji zawodów proszone są o kontakt z Dyrektorem Zawodów: Mateusz Sołtysek (msoltysek@ksskaut.pl , +48 792 792 721), po akceptacji osoby zainteresowane mogą zarejestrować się używając poniższego formularza.

Harmonogram zawodów:
8:30 : Prematch
9:00- 10:00 : Rejestracja zawodników na Strzelnicy
10:00 : Otwarcie zawodów
15:00 : Ogłoszenie wyników, Loteria, Konkurencja Shoot-OFF

Do uczestnictwa w zawodach zostaną dopuszczone osoby posiadające aktualną licencję zawodniczą, które wypełnią formularz rejestracyjny.

Regulamin zawodów dostępny jest tutaj.


Zamknięcie rejestracji w piątek 24.09.2021 r. o godz. 22:00 lub po wyczerpaniu miejsc.