Klub Strzelecki Skaut zaprasza do uczestnictwa w kursie Instruktora PZSS. Kurs będzie realizowany w oparciu o najnowsze przepisy i wytyczne Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Program szkolenia został opracowany przez firmę Ka-Liber z Zielonej Góry i przewiduje 10 dni szkoleniowych w formie wykładów i 6 dni szkolenia praktycznego na strzelnicach.
Zajęcia będą się odbywały w Bielsku-Białej (13 dni) i Jawiszowicach (3 dni). W programie Kursu uwzględnione jest szkolenie z broni sportowej , krótkiej bojowej , gładkolufowej i maszynowej.

Termin: od 2 marca do 12 maja 2019.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety:

[ninja_forms id=10]

Harmonogram kursu:

2-3 marca 9:00 – 17:00 wykłady
mgr Aleksander Libertowski – Strzelectwo sportowe – wprowadzenie.

9-10 marca 9:00 – 17:00 wykłady
mgr Sandra Szymanek – Psychologia w sporcie strzeleckim
dr Małgorzata Kałwa – Anatomia i fizjologia sportowca.

16-17 marca 9:00 – 17:00 wykłady
dr Daniel Puzyniak – I pomoc (uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej).
dr Kazimierz Kurzawski – Strzelectwo sportowe – cz. specjalistyczna.

23-24 marca 9:00 – 17:00 wykłady
trener klasy pierwszej Krzysztof Rymski – Strzelectwo sportowe- cz. specjalistyczna.

30-31 marca 9:00 – 17:00
mgr Andrzej Kijowski – Konkurencje karabinowe – 1 dzień – wykłady, 1 dzień – szkolenie praktyczne (Bielsko).

6 kwietnia 9:00 – 17:00 – wykład
sędzia klasy międzynarodowej Antoni Kamiński – seminarium sędziowskie.
(Uczestnik otrzymuje licencję sędziowską PZSS III klasy lub zaświadczenie o zaliczeniu seminarium na podwyższenie klasy sędziego PZSS, nie dotyczy uprawnień NROI).

7 kwietnia 9:00 – 17:00 – szkolenie praktyczne (Jawiszowice)
sędzia klasy państwowej, RM NROI, sędzia IROA – Zbigniew Kubicz – Strzelectwo dynamiczne.

13-14 kwietnia  – szkolenie praktyczne (Bielsko)
mgr Aleksander Libertowski – Konkurencje pistoletowe.

11-12 maja 9:00 – 17:00 – wykłady i szkolenie praktyczne (Jawiszowice).
mgr Aleksander Libertowski – Strzelectwo bojowe.
Egzamin końcowy kursu.

Uprawnienia:
Uczestnicy, którzy ukończą kurs z wynikiem pozytywnym otrzymują uprawnienia poświadczone następującymi dokumentami:

1. Legitymację Instruktora Sportu Strzeleckiego wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do prowadzenia zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych, Służbach Mundurowych oraz wszelkich innych jednostkach w/d potrzeb.

2. Legitymację Instruktora strzelectwa ze specjalnością: strzelectwo sportowe, bojowe i dynamiczne.

3. Świadectwo ukończenia kursu I pomocy przedmedycznej.

4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu prowadzącego strzelanie instruktora strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego (przygotowanie do prowadzenia zajęć z broni krótkiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej oraz strzelectwa dynamicznego. (Uprawnienia szersze niż legitymacja PZSS).

5. Legitymację prowadzącego strzelanie PZSS.

6. Licencję sędziego strzelectwa sportowego PZSS klasy III lub zaświadczenie o ukończeniu seminarium na podwyższenie klasy sędziowskiej PZSS.

Koszt kursu wynosi 2950 zł.

Członkowie Klubu Strzeleckiego Skaut wnoszą opłatę obniżoną w wysokości 2450 zł.

Opłatę za kurs można wnosić w ratach:
Do 1 marca – 800 zł.
Do 1 kwietnia – 800 zł.
Do 1 maja – 800 zł.
Do 10 maja – 550 zł ( członkowie KS Skaut 50 zł).
Numer konta do dokonywania wpłat otrzymacie po rejestracji na kurs.

Koszty dodatkowe:
Każdy uczestnik dodatkowo wnosi opłaty za wydanie dokumentów/ certyfikatów:
– legitymacja prowadzącego strzelanie – 50 zł.
– licencja sędziego PZSS – 50 zł.
– legitymacja instruktora PZSS – 100zł.

Niezbędne dokumenty.
Prosimy zeskanować i przesłać na email: biuro@ka-liber.pl oraz przynieść dokumenty na pierwsze zajęcia:
kartę uczestnictwa.
– ksero Świadectwa-dyplomu (min. średnie wykształcenie – matura nie jest konieczna).
– 3 zdjęcia o wymiarze 3,5cmx4,5cm.
zaświadczenie lekarskie ( lekarz medycyny).
oświadczenie o niekaralności.
– ksero legitymacji służbowej lub zaświadczenie o pracy w służbie mundurowej lub Patent i Licencję PZSS (zastępczo nr Legitymacji osoby dopuszczonej do broni).

Kontakt: wkocon@ksskaut.pl, 720 701 995.

Informacja o RODO