Kolegium Sędziów PZSS oraz Stowarzyszenie Klub Strzelecki SKAUT zaprasza wszystkich sędziów strzelectwa sportowego na kurs do przedłużenia ważności licencji sędziowskiej na kolejny okres olimpijski (2023-2025).
Szkolenie jest przeznaczone dla sędziów strzelectwa sportowego klas: trzeciej, drugiej, pierwszej i państwowej.
Sędziowie spełniający wymagania § 12 Regulaminu Kolegium Sędziów PZSS mogą podczas kursu podwyższyć klasę licencji sędziego strzelectwa sportowego.

Obowiązujący Regulamin Kolegium Sędziów PZSS można pobrać tutaj: link

Miejsce: Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, Akademia Techniczno-Humanistyczna, budynek L, sala nr 131 (Aula)
Miejsce kursu – link
Termin: 29.10.2022, godz. 9:00 (zakończenie ok. godz. 13:00)

Wykładowca: Antoni Kamiński – Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS, Wiceprezes PZSS, sędzia klasy międzynarodowej.

Warunki przedłużenia ważności licencji sędziego i uczestnictwa w kursie:
1. Posiadanie ważnej licencji sędziego strzelectwa sportowego PZSS.
2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego on line i opłacenie kursu (szybkie przelewy, karta płatnicza, blik).
3. Posiadanie w dniu kursu legitymacji sędziego.
4. Przesłanie na e-mail: mrycka@ksskaut.pl skanu zdjęcia legitymacyjnego.
5. Zaliczenie egzaminu w formie testu.
6. Sędziowie podnoszący klasę licencji – przesłanie na e-mail: mrycka@ksskaut.pl skanu karty pracy sędziego strzelectwa sportowego (oraz posiadanie oryginału karty pracy podczas kursu).

Opłata za kurs wynosi 150 zł. W cenie kursu została uwzględniona opłata za wydanie legitymacji sędziego.

Pytania prosimy kierować do kierownika kursu: Magdy Ryckiej (mrycka@ksskaut.pl, +48 668 373 848).