Serdecznie zapraszamy Klubowiczów (i nie tylko) na Kurs Prowadzącego Strzelanie PZSS organizowany przez Stowarzyszenie Klub Strzelecki SKAUT w dniach 23-25 czerwca 2023 roku.
Krajowe prawodawstwo (Ustawa o broni i amunicji, Rozporządzenie o Wzorcowym Regulaminie Strzelnicy) wymaga od osób, które chcą prowadzić zajęcia strzeleckie na strzelnicy odpowiednich uprawnień – uprawnień Prowadzącego Strzelanie. Osoba, która chce posiadać takie uprawnienia powinna odbyć 24 godzinne przeszkolenie z zakresu prowadzenia strzelań oraz udzielania pomocy przedlekarskiej.

Podczas kursu na prowadzącego strzelanie dowiesz się:

– jakie przepisy i obowiązki nakłada ustawodawca na prowadzącego strzelanie,
– jakie przepisy i komendy obowiązują w różnych dyscyplinach strzelectwa,
– jak planować strzelanie dla indywidualnych osób oraz małych i dużych grup,
– jak realizować sprawnie strzelanie,
– jak działa popularna broń palna,
– czym opatrywać rany i jak poradzić sobie z urazem na strzelnicy,
– kiedy spodziewać się zagrożenia i jak radzić sobie z trudnym strzelcem.

Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie regulaminem opublikowanym na stronie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat,
b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy przedlekarskiej;
c) posiada:
– patent strzelecki lub
– pozwolenie na broń, lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera, lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego, lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika.
Osoba, nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Kadrę kursu stanowią instruktorzy strzelectwa sportowego, bojowego i praktyczno-dynamicznego, instruktorzy i trenerzy PZSS, sędziowie strzelectwa sportowego i dynamicznego:
Magda Rycka – kierownik kursu ( kontakt: mrycka@ksskaut.pl, +48 668 373 848), Robert Puzoń, Łukasz Matuszczak, Mateusz Sołtysek, Wojtek Kocoń…
… oraz Bartłomiej Sępiak – strażak, ratownik medyczny i szkoleniowiec z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (i nie tylko).

Harmonogram kursu:
piątek 23 czerwca 2023r.
Siedziba KS SKAUT – Bielsko-Biała, ul. Piastowska 22 (wejście od ul. Boryczki)
godz. 18:00 – pierwsza pomoc przedmedyczna (planowane zakończenie ok. godz. 22:00)
sobota 24 czerwca 2023r.
Siedziba KS SKAUT – Bielsko-Biała, ul. Piastowska 22 (wejście od ul. Boryczki)
godz. 9:00 – 19:00 – przepisy prawne, zasady bezpieczeństwa, budowa broni i amunicji, wyposażenie strzelnic.
niedziela 25 czerwca 2023r.
Siedziba KS SKAUT – Bielsko-Biała, ul. Piastowska 22 (wejście od ul. Boryczki)
godz. 9:00 – 13:00 – techniki strzeleckie.
Strzelnica Strzelam Bo Lubię – Czechowice-Dziedzice, ul. Norberta Barlickiego 30A
godz. 13:00 – 18:00 – zajęcia praktyczne, egzamin.

Koszt uczestnictwa wynosi 350 zł + 100 zł (opłata za wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie zgodna z tabelą opłat PZSS).
Osoby nie posiadające własnej broni i amunicji ponoszą dodatkowo koszt korzystania z klubowej broni i amunicji (60 zł). Warto przygotować również trochę „drobnych” w gotówce, ponieważ będzie organizowana „przerwa na lunch”.

Rejestracja na kurs jest obowiązkowa. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, gdyż nie uwzględniamy zwrotów za zakupione bilety.