Kolegium Sędziów PZSS oraz Stowarzyszenie Klub Strzelecki SKAUT zaprasza wszystkich chętnych na kurs sędziego strzelectwa sportowego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego klasy trzeciej.

Zgodnie z Regulaminem Kolegium Sędziów PZSS posiadanie licencji sędziego strzelectwa sportowego PZSS klasy trzeciej uprawnia do:

§ 7 […] 1. Licencja sędziego klasy trzeciej świadczy, że jej posiadacz ma kwalifikacje wymagane do wypełniania oficjalnych funkcji sędziowskich w charakterze asystenta, podczas zawodów strzeleckich organizowanych w kraju.

Kandydaci na sędziów powinni spełniać następujące warunki:

§ 11 [..] 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Korzystanie w pełni z praw publicznych.
3. Ukończenie kursu przygotowawczego kandydatów na sędziów oraz zdanie egzaminu.
4. Złożenie zobowiązania do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZSS oraz międzynarodowych organizacji sportu strzeleckiego, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
5. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w ramach obowiązującego prawa.

Miejsce kursu przygotowawczego: Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, Akademia Techniczno-Humanistyczna, budynek L, sala nr 131 (Aula)
Miejsce kursu – link
Termin: 29.10.2022, godz. 9:00

Wykładowca: Antoni Kamiński – Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS, Wiceprezes PZSS, sędzia klasy międzynarodowej.

Warunki uczestnictwa w kursie:
1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego on line i opłacenie kursu (szybkie przelewy, karta płatnicza, blik).
2. Przesłanie na e-mail: mrycka@ksskaut.pl skanu wypełnionego i podpisanego wniosku o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego klasy III.
3. Przesłanie na e-mail: mrycka@ksskaut.pl skanu zdjęcia legitymacyjnego.
4. Zaliczenie egzaminu w formie testu.

Opłata za kurs wynosi 250 zł. W cenie kursu została uwzględniona opłata za wydanie legitymacji sędziego.

Pytania prosimy kierować do kierownika kursu: Magdy Rycka (mrycka@ksskaut.pl, +48 668 373 848).