Wyniki:

Zapraszamy na trzecią rundę klubowych zawodów z Obserwatorem OZSS.
W najbliższą niedzielę – 15 września – na strzelnicy w Jawiszowicach przystąpimy po raz kolejny w tym roku do rywalizacji sportowej.
Chcemy, aby były to zawody szczególne – pragniemy wspomnieć i uhonorować jednego z założycieli klubu – wieloletniego Prezesa naszego stowarzyszenia – Waldemara Jagiełłę.

Główna część zawodów – Memoriał im. Waldemara Jagiełły – będzie się składać z trzech konkurencji:
– Pistolet Praktyczny PP-2 (24 strzały),
– Karabin centralnego zapłonu 2 x10 (10 strzałów stojąc + 10 strzałów leżąc),
– Strzelba wg przepisów IPSC (liczba strzałów ocenianych: 12).

Ponadto planujemy przeprowadzenie konkurencji dodatkowych:
– Double Trap (20 rzutków),
– Mini Rifle wg. przepisów IPSC – Shoot Off ( na zakończenie zawodów – dla tych którzy zostaną trochę dłużej).

Dla każdej konkurencji będzie prowadzona odrębna klasyfikacja (w komunikacie będzie można „zaliczyć” 5 startów -1 x pistolet, 2 x karabin, 2 x strzelba).

Dla trzech konkurencji w ramach Memoriału im. Waldemara Jagiełły będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja łączna – która wyłoni najwszechstronniejszego strzelca spośród startujących zawodników.

Regulamin zawodów: link
Regulamin Shoot-Off: link
Regulamin konkurencji PP-2: link

Harmonogram zawodów:
7:30 Przygotowanie zawodów, rejestracja obsługi zawodów.
9:00 Prematch dla sędziów
10:00 Rejestracja dla zawodników
11:00 Rozpoczęcie Memoriału im. Waldemara Jagiełły, rozpoczęcie strzelań rzutkowych.
14:30 Zakończenie Memoriału im. Waldemara Jagiełły, wręczenie pucharów i dyplomów.
ok. godz. 15:00 Mini Rifle Shoot-Off.
ok. godz. 16:00 zakończenie zawodów.

Koszt udziału w zawodach:
Opłata wpisowa: 30 zł
Grill: 20 zł
Konkurencje:
Memoriał – Pistolet – 20 zł (broń własna) 50 zł (broń organizatora)
Memoriał – Karabin – 20 zł (broń własna) 60 zł (broń organizatora)
Memoriał – Strzelba – 20 zł (broń własna) 50 zł (broń organizatora)
Double Trap – 20 zł (broń własna) 70 zł (broń organizatora)
Mini Rifle – Shoot Off – 20 zł

Do uczestnictwa w zawodach zostaną dopuszczone osoby posiadające aktualną licencję zawodniczą, które wypełnią formularz rejestracyjny:
zamknięcie rejestracji w piątek o godz. 22:00

Ponieważ zawody „same się nie zrobią” – osoby chętne do pomocy przy organizacji zawodów – proszone są o kontakt z Imperatorem: wkocon@ksskaut.pl