Wszystkich klubowiczów informujemy, że na Walnym Zebraniu stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego „SKAUT”, które odbyło się 14 grudnia br. został wymieniony cały Zarząd naszego klubu oraz powołana została Komisja Rewizyjna.

W tym miejscu pragniemy podziękować odwołanemu Zarządowi w osobach: Krzysztofa Siudy, Tomasza Kucharskiego, Adriany Jarząbek i Małgorzaty Kociołek, za wkład jaki swoją pracą wnieśli do klubu. Jednocześnie żywimy nadzieję, iż ich dalsze działania w klubie będą nadal przyczyniać się do rozwoju klubu i konstruktywnie motywować innych. Dziękujemy.

Do Zarządu zostali wybrani: Wojciech Kocoń – Prezes Zarządu, Łukasz Matuszczak – I z-ca Prezesa, Tomasz Poradowski – II z-ca Prezesa, Jakub Dutka – Skarbnik, Dawid Jurczyk – Sekretarz.

Do Komisji Rewizyjnej zostali powołani: Marcin Litwin, Marek Strypling i Olivia Pisarek.

W związku z powyższym spieszymy poinformować Was, iż w nadchodzącym tygodniu będziemy starali się dokonać skutecznego pobrania dokumentów klubowych, kluczy do pomieszczeń stowarzyszenia i wszystkich danych będących w posiadaniu Zarządu, odwołanego na wyżej wspomnianym zebraniu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla każdego klubowicza, na dzień dzisiejszy najważniejsze jest przedłużenie licencji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na 2019 r. Jednakże w związku z zawirowaniami związanymi z wymianą całego Zarządu oraz okresem przedświątecznym, prosimy Was o odrobinę cierpliwości i wyrozumiałości. Postaramy się ogarnąć wszystkie sprawy związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania klubu w możliwie jak najkrótszym czasie, tak aby jak najszybciej móc zająć się Waszymi sprawami.

Osoby które posiadają udokumentowane starty niezbędne do przedłużenia licencji PZSS na 2019 r. mogą składać swoje wnioski, wraz z kompletem dokumentów, u Kuby Dutki, którego znajdziecie w budynku przy ulicy Karpackiej 36 w Bielsku-Białej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

Osoby które nie posiadają udokumentowanych startów i będą potrzebowały przystąpić do egzaminu pozwalającego na przedłużenie licencji na 2019 r. informujemy, że takowy egzamin planowany jest wstępnie w styczniu 2019 r. Niestety konkretną datę podamy do Waszej wiadomości, w terminie późniejszym, gdyż jeszcze sami jej nie znamy.

Jeszcze raz prosimy o odrobinę cierpliwości i wyrozumiałości.

Ze strzeleckim pozdrowieniem.

Wasz Zarząd.

Edycja z dnia 16.12.2018 r.
Pragniemy sprostować omyłkę, która wkradła się do powyższego tekstu. W trakcie obrad Walnego Zebrania KS „SKAUT”, dotychczasowy Zarząd nie został odwołany, lecz jego członkowie honorowo złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji ze skutkiem natychmiastowym w czasie trwania zebrania. Za omyłkę przepraszamy.