Zapraszamy na ostatnią w tym roku rundę klubowych zawodów z Obserwatorem OZSS w Jawiszowicach. W niedzielę – 24 października 2021 – na strzelnicy w Jawiszowicach przystąpimy po raz kolejny w tym roku do rywalizacji sportowej.

Organizatorem zawodów jest: Klub Strzelecki SKAUT

Zawody składają się z następujących konkurencji:

1. Konkurencja Pistolet Centralnego Zapłonu: 5 strzałów próbnych + 20 ocenianych WYNIKI
2. Konkurencja PP2: 20 strzałów WYNIKI
3. Konkurencja KCZ 20, 2 postawy, wg przepisów ISSF (5 strzałów próbnych + 20 ocenianych), WYNIKI
4. Konkurencja Double trap – wg przepisów ISSF, 20 strzałów rzutków, WYNIKI

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna dla każdej konkurencji zgodnie z poszczególnymi przepisami.

Serdecznie Zapraszamy!!!

Rejestracja na zawody następuje po wypełnieniu formularza oraz opłaceniu zawodów ! Na strzelnicy w dniu zawodów nie będzie możliwości zakupienia biletów.

Dokumenty:

Harmonogram zawodów:
8:30 : Prematch
9:00-10:00 : Rejestracja zawodników na Strzelnicy
10:00 : Otwarcie zawodów
13:00 : Ogłoszenie wyników, Konkurencje Shoot-OFF i Parcour

Do uczestnictwa w zawodach zostaną dopuszczone osoby posiadające aktualną licencję zawodniczą, które wypełnią formularz rejestracyjny.

Przypominamy, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną na strzelnicy obowiązują stosowne przepisy nakazujące zakrywanie nosa i ust oraz używanie rękawiczek (w przypadku korzystania z broni klubowej lub użyczaniu własnej broni innym uczestnikom).

Zamknięcie rejestracji w piątek 22.10.2021 r. o godz. 22:00