Zapraszamy na drugą rundę klubowych zawodów z Obserwatorem OZSS.
W niedzielę – 06 września 2020 – na strzelnicy w Jawiszowicach przystąpimy po raz kolejny w tym roku do rywalizacji sportowej.
Chcemy, aby były to zawody szczególne – pragniemy wspomnieć i uhonorować po raz drugi jednego z założycieli klubu – wieloletniego Prezesa naszego stowarzyszenia – Waldemara Jagiełłę.

Organizatorem zawodów jest: Klub Strzelecki SKAUT

II Memoriał im. Waldemara Jagiełły składający się z trzech konkurencji:

1. Pistolet centralnego zapłonu, dystans 25 metrów, seria próbna 5 strzałów, seria oceniania 20 strzałów.
2. Karabin „mini rifle” wg. Przepisów IPSC, 24 strzały oceniane, tylko karabinki na amunicję bocznego zapłonu.
3. Double Trap, 20 rzutków.

Klasyfikacja będzie prowadzona dla każdej konkurencji osobno. Ponadto w ramach memoriału będzie prowadzona klasyfikacja łączona z trzech ww. konkurencji mająca na celu wyłonić najbardziej wszechstronnego zawodnika.

Dodatkowe konkurencje rozgrywane podczas zawodów:
Strzelba wg. przepisów IPSC, 8 strzałów ocenianych
Pistolet wg. przepisów IPSC, Shoot-OFF, 8 celów metalowych, konkurencja rozgrywana na zakończenie zawodów, ok. godz. 15:00,

Rejestracja na konkurencję Shoot-OFF w trakcie zawodów, koszt: 0 zł dla osób z własną bronią i amunicją, dla osób korzystających z broni klubowej – 10 zł za każdą rundę.

Na zakończenie zawodów została zaplanowana loteria z atrakcyjnymi nagrodami o łącznej wartości ponad 2 tys. zł. W loterii biorą udział wszyscy uczestnicy zawodów. W losowaniu biorą udział tylko obecni na strzelnicy w momencie losowania.

Serdecznie Zapraszamy!!!

Rejestracja na zawody następuje po wypełnieniu formularza oraz opłaceniu zawodów ! Na strzelnicy w dniu zawodów nie będzie możliwości zakupienia biletów.

Osoby chcące pomóc w organizacji zawodów proszone są o kontakt z Dyrektorem Zawodów: Mateusz Sołtysek (msoltysek@ksskaut.pl , +48 792 792 721), po akceptacji osoby zainteresowane mogą zarejestrować się używając poniższego formularza.

Ważne dokumenty:

Harmonogram zawodów:
8:30 : Prematch
9:00- 10:00 : Rejestracja zawodników na Strzelnicy
10:00 : Otwarcie zawodów
15:00 : Ogłoszenie wyników, Loteria, Konkurencja Shoot-OFF

Do uczestnictwa w zawodach zostaną dopuszczone osoby posiadające aktualną licencję zawodniczą, które wypełnią formularz rejestracyjny.

Przypominamy, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną na strzelnicy obowiązują stosowne przepisy nakazujące zakrywanie nosa i ust oraz używanie rękawiczek (w przypadku korzystania z broni klubowej lub użyczaniu własnej broni innym uczestnikom).

Zamknięcie rejestracji w piątek 04.09.2020 r. o godz. 22:00