Jak co roku każdy strzelec sportowy, chce przedłużyć licencję zawodniczą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, dzięki któremu może uczestniczyć we współzawodnictwie strzeleckim. Wychodząc wam naprzeciw, Zarząd Klubu pragnie Was poinformować, iż KS SKAUT już posiada przedłużoną licencję klubową, która jest niezbędna do tego aby każdy z Was mógł w ramach naszego Klubu uzyskać przedłużenie swojej licencji zawodniczej PZSS.

Zanim jednak zaczniecie składać wnioski pamiętajcie proszę, że za przedłużenie licencji PZSS należy zapłacić łącznie 100 zł. Czemu tyle? 30 zł na obowiązkowe ubezpieczenie (art. 38 ustawy), 20 zł na rzecz ŚZSS, 50 zł (zgodnie z tabelą PZSS). Powyższą opłatę należy wpłacać przed złożeniem wniosku o przedłużenie licencji PZSS na konto klubowe w banku ING nr: 49 1050 1070 1000 0090 3184 0144. W tytule należy wpisać „Za przedłużenie licencji PZSS na rok 2020. Imię Nazwisko”.

Kolejnym etapem jest opłacenie składki członkowskiej na 2020 r. w wysokości 250 zł. Wyjątek stanowią nasze drogie panie, które tak jak osoby uczące się poniżej 22 roku życia posiadają 50 % zniżki na składkę członkowską. Przypominamy, że termin płatności składki członkowskiej, upływa 31 stycznia każdego roku jednak nie później niż do dnia złożenia wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej na kolejny rok. Także pilnujcie terminów żebyście się nie obudzili z „pustym magazynkiem”.
Składkę członkowską prosimy opłacać przelewem na konto klubowe w banku ING nr: 49 1050 1070 1000 0090 3184 0144, odrębnym przelewem, z opisem: „Składka członkowska 2020. Imię Nazwisko”.

Po opłaceniu licencji i składki, należy złożyć wniosek elektroniczny o przedłużenie licencji w portalu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Osoby, które wyrobiły wszystkie wymagane starty do przedłużenia licencji PZSS na 2020 rok, na zawodach organizowanych przez KS SKAUT, na tym poprzestają. Dziękujemy. 

Dla tych, którym nie było po drodze na zawody klubowe, jest jeszcze wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS, który można pobrać TUTAJ. Należy wypełnić go ręcznie lub elektronicznie. Klubowych startów nie musicie dokumentować, wyniki mamy u siebie. Wystarczy wpisać w jakich dniach i w jakich konkurencjach braliście udział. Starty poza zawodami klubowymi musicie udokumentować, poprzez załączenie ogłoszenia wyników z danych zawodów. Wystarczy kserokopia, obowiązkowo dwustronna. Jeśli już wypełnicie wszystko, musicie jeszcze złożyć podpis pod tabelką.

Wypełniony wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami trzeba złożyć w czasie cotygodniowych czwartkowych dyżurów Zarządu w GunClubie w godzinach od 18.00 do 20.00 lub podrzucić koledze Skarbnikowi w zamkniętej kopercie w godzinach od 9.00 do 17.00.

Jeśli wszystko wykonaliście zgodnie z powyższą instrukcją, pozostaje już tylko czekać na licencję. Dziękujemy za uwagę.