Zgodnie z daną Wam obietnicą o jawności posiedzeń Zarządu informujemy, że wczoraj wieczorem Zarząd zebrał się po raz pierwszy, po tym jak został wybrany na Walnym Zebraniu i obradował, a że jest nad czym, to w skrócie poniżej znajdziecie te najważniejsze tematy, które były poruszane:

1. Majątek i dokumentacja klubu. Parę konkretnych terminów, które zostały uzgodnione:
– dzisiaj (t.j.19.12.2018 r.) – przeprowadzimy inwentaryzację klubowego magazynu broni i amunicji,
– 20.12.2018 r. godz. 20:30 – umówiliśmy się z byłym Zarządem na przekazanie pełnej dokumentacji i mienia klubowego w „GUN KLUB”,
– 28.12.2018 r. – przeprowadzimy inwentaryzację sprzętu składowanego w kontenerze na strzelnicy w Jawiszowicach.

2. Licencje. Do uruchomienia procesu przedłużania dla Was licencji zawodniczych PZSS na 2019 r., potrzebne są nam nierozerwalne cztery elementy:
– dostęp na poziomie klubowego administratora do portalu PZSS – w czwartek powinniśmy takowy uzyskać od byłego Zarządu,
– dostęp do konta bankowego w celu weryfikacji opłaty oraz opłacenia wniosków w PZSS – tutaj jeszcze czekamy na dostęp do konta bankowego, przewidujemy że je otrzymamy do końca tygodnia.
– przejęcie dokumentacji klubowej – w tym między innymi papierowych wniosków, które złożyliście osobiście na ręce członków byłego Zarządu lub zostawialiście w biurze Klubu lub w „GUN KLUB” u Grzenia, którego z tego miejsca pozdrawiamy,
– przydzielenie przez PZSS licencji dla samego Klubu – wniosek ponoć już został wysłany przez poprzedni Zarząd i to jest jedyne co wiemy w tym temacie.

3. Komisja Rewizyjna. W dniu 17.12.2018 r. zebrała się nowa Komisja Rewizyjna, która ostro zabrała się do pracy i z marszu podjęła 2 uchwały:
– w sprawie powołania Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza – odpowiednio Marcin Litwin, Marek Strypling, Oliwia Pisarek
– w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. podpisywania umów z członkami Zarządu – którym został Marcin Litwin.
Dodatkowo Komisja wystosowała pismo do Urzędu Miasta w Bielsku-Białej w sprawie powołania i ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej wraz z prośbą o przedłużenie czasu na kontrolę dokumentacji Klubu, z uwagi na mnogość dokumentów, które Komisja musi sprawdzić. Dokument ten został już złożony na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Bielsku-Białej.
Komisja wystosowała również pismo do Zarządu, wyznaczając nam sztywny termin (17.01.2019 r.) na przygotowanie dokumentacji klubowej i przekazanie do kontroli.

4. Uchwały Zarządu. My również nie próżnowaliśmy i przyjęliśmy kilka uchwał:
– w sprawie przyjęcia członków klubu – w osobach Macieja Sobkowskiego, Dariusza Sobkowskiego oraz Michała Kowalskiego,
– w sprawie zawarcia umowy na pełnienie funkcji magazyniera,
– w sprawie upoważnienia do reprezentowania stowarzyszenia w kontaktach z mediami – które otrzymał Jakub Dutka
– w sprawie upoważnienia kancelarii prawnej do reprezentowania Stowarzyszenia – we wszystkich czynnościach związanych z aktualizacją wpisu w KRS.

5. Krajowy Rejestr Sądowy. Jesteśmy w trakcie kompletowania dokumentów niezbędnych  do dokonania aktualizacji wpisu w KRS w zakresie zmian w organach stowarzyszenia. Przy tym zadaniu posiłkujemy się kancelarią radcy prawnego aby już na początku nie potknąć się w labiryncie biurokracji. Wniosek planujemy złożyć dzisiaj (t.j. 19.12.2018 r.)

6. Wasza lista życzeń. Rozmawialiśmy również o Waszych pomysłach, które tak ochoczo podajecie, niestety były to raczej luźne rozmowy. Wyjątek stanowi tutaj koncepcja forum klubowego, która uzyskała ogólne poparcie i wcześniej czy później powstanie, ale co do tego kiedy czy w jakiej formie, jeszcze nie wiemy. Chcielibyśmy w tym miejscu podkreślić, iż bardzo liczymy na Was zarówno na etapie pracy koncepcyjnej nad tym forum jak i przy ewentualnej realizacji.

Postanowiliśmy również uruchomić cotygodniowe dyżury. Plan jest taki, aby od stycznia 2019 r. w każdy czwartek w godzinach pomiędzy 18.00 a 20.00, zawsze można było spotkać się z kimś z Zarządu, choćby po to, żeby pogadać. Zobaczymy co się z tego urodzi w dłuższej perspektywie. Także działamy i nabieramy rozpędu.

Ze strzeleckim pozdrowieniem
Wasz Zarząd.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz