Po Walnym Zebraniu …

Wszystkich klubowiczów informujemy, że na Walnym Zebraniu stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego „SKAUT”, które odbyło się 14 grudnia br. został wymieniony cały Zarząd naszego klubu oraz powołana została Komisja Rewizyjna. W tym miejscu pragniemy podziękować odwołanemu Zarządowi w osobach: Krzysztofa Siudy, Tomasza Kucharskiego, Adriany Jarząbek i Małgorzaty Kociołek, za wkład jaki swoją pracą wnieśli do klubu. Jednocześnie żywimy nadzieję, iż ich dalsze działania w klubie będą nadal przyczyniać się do rozwoju klubu i konstruktywnie motywować innych. Dziękujemy. Czytaj dalej…

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W związku z podjęciem przez Walne Zebranie KS Skaut decyzji dotyczącej wymiany Zarządu naszego stowarzyszenia, uprzejmie informuję, iż niniejsza witryna jest tymczasową oficjalną stroną KS Skaut, do momentu przekazania naszej oficjalnej domeny.  Wszelkie sprawy i zapytania prosimy kierować na tymczasowy e-mail: zarzad@ksskaut.pl